Samtalsgrupp OCD – start 13 februari

Digital studiecirkel för dig som har tvångssyndrom eller dig som har en anhörig med tvångssyndrom. Du får lära dig mer om diagnosen, behandling, anhörigskap, hälsa och stresshantering samtidigt som du får träffa andra med liknande erfarenheter. Huvudfokus för kursen är OCD, men även personer med andra OCD-relaterade diagnoser är välkomna.

Läs mer »

Tabukvällar varannan torsdag

Samtalsträff för dig som har tvångstankar med tabu-tema, t.ex. kring att råka skada andra, sexualitet m.m. En chans att träffa andra med liknande tankar och möjlighet att utbyta erfarenheter av behandling, strategier i vardagen osv.

Läs mer »