Tyck till om webben!

Har du några tankar eller idéer kring OCD-föreningens webbplats? Skicka ett mail till info@ocdstockholm.se

Utbildning om BDD

Body Dysmorphic Disorder, BDD, är lika vanligt som tvångssyndrom bland unga, men kunskaperna om BDD är betydligt lägre – trots att allvarliga konsekvenser som hög skolfrånvaro och självmordstankar är vanliga.

Tack vare bidrag från Uppdrag psykisk hälsa kan vi nu erbjuda skolor och ungdomsmottagningar i Stockholms stad en gratis digital utbildning om BDD.  Målet är  att fler unga med diagnosen ska uppmärksammas och kunna remitteras till behandling. Under en timme får deltagarna kunskaper om:

  • diagnos och behandling
  • signaler att uppmärksamma
  • bemötande och anpassningar i skolan

Det kommer också finnas utrymme för frågor och diskussion. Tidpunkten för utbildningen anpassas efter ert önskemål. För mer information och bokning kan du kontakta ulrica.dahlen@ocdstockholm.se.

Läs mer om utbildningen i vårt informationsblad.