Aktuellt

Aktiviteter

Alla aktiviteter

Tyck till om webben!

Har du några tankar eller idéer kring OCD-föreningens webbplats? Skicka ett mail till info@ocdstockholm.se

Kostnadsfri utbildning om BDD för skolor

Vill du och din skola lära er mer om BDD? Anmäl er till vår digitala utbildning!

Unga med BDD tampas ofta med självmordstankar och/eller självskadebeteende och skolfrånvaron inom patientgruppen är hög. Vår digitala utbildning syftar till att fler unga med diagnosen ska uppmärksammas och kunna remitteras till behandling. Under en timme får deltagarna kunskaper om:

  • diagnos och behandling
  • signaler att uppmärksamma
  • bemötande och anpassningar i skolan

Det kommer också finnas utrymme för frågor och diskussion. Tidpunkten för utbildningen anpassas efter skolans önskemål. För mer information och bokning kan du kontakta ulrica.dahlen@ocdstockholm.se.

Du kan läsa mer om utbildningen i vårt informationsblad.

Utbildningen riktar sig främst till kuratorer, specialpedagoger, skolpsykologer och skolsköterskor men även övrig skolpersonal är välkomna att delta. Tack vare bidrag från Uppdrag Psykisk Hälsa kan vi erbjuda utbildningen gratis till skolor inom Stockholms kommun (för skolor i andra kommuner tar vi ut ett självkostnadspris på 400 kr).