Tyck till om webben!

Har du några tankar eller idéer kring OCD-föreningens webbplats? Skicka ett mail till info@ocdstockholm.se

Enkät – hur har du påverkats av corona-pandemin?

Hjälp oss att ta reda på hur personer med diagnoser inom OCD-spektrumet påverkats av corona-pandemin!

Svenska OCD-förbundets informationsprojekt genomför nu en enkätundersökning där både personer med egen diagnos och personer som är anhöriga ombeds att svara på några frågor.

Oavsett om du upplever att du påverkats mycket eller inte påverkats alls av pandemin är ditt svar värdefullt! Du kommer till enkäten genom att klicka på följande länk:  https://app.easyquest.com/q/y5F6K

Stort tack för din hjälp!