Förr användes uttrycket samlartvång när personer hade svårt att slänga saker. Det användes både för de som hade OCD och de vi nu vet har samlarsyndrom.

Personer med samlarsyndrom kan inte förmå sig att slänga, sälja eller ge bort sina ägodelar. Detta resulterar i att hemmet blir fullbelamrat med saker. De samlar också på sig mer och mer saker, oftast med tanken att ”det kan vara bra att ha” eller av en impuls som säger att de ”måste ha”.

Ungefär 80-90% av personer med samlarsyndrom lider av överdriven anskaffning av saker. De köper nya saker, men samlar också på sig reklamblad, tidningar, saker som andra har slängt eller andra gratis saker. Det är ovanligt att stöld förekommer men beteendet kan utlösa enorm stress om de inte får köpa eller ”ta hand om” de saker de ser och anser sig behöva.

Hemmet fylls med saker, helt oorganiserat, till dess att rummen är fyllda och det ibland knappt går att röra sig i och mellan rummen. Saker som är till synes helt värdelösa, är för dem omöjliga att göra sig av med.

Du kan läsa mer om diagnos och behandling här: Kunskapsblad_Samlarsyndrom-2

På Stockholms stads hemsida finns en filmad föreläsning med forskaren Volen Ivanov från Karolinska institutet som ger en bra bild av vad samlarsyndrom innebär och hur det kan behandlas. Du kan hitta föreläsningen här.

Svenska Dagbladet hade under oktober 2019 en fin artikelserie kring samlarsyndrom. Här kan du läsa artiklarna:

  •  Reportage om Sara, som har samlarsyndrom. Läs artikeln här. Från SvD 13 okt 2019.
  • Reportage om en saneringsfirma som specialiserat sig på socialsanering och mött många med samlarsyndrom. Läs artikeln här. Från SvD 14 okt 2019.
  • 5 tecken på ett sjukligt samlande. Lär artikeln här. Från SvD 15 okt 2019.
  • Anhörigperspektiv, intervju med Anders som har en bror med samlarsyndrom. Läs artikeln här. Från SvD 21 okt 2019.
  • Intervju med forskaren Volen Ivanov om diagnos och behandling. Läs artikeln här. Från SvD 22 okt 2019.