Styrelsen, ordinarie ledamöter

 • Kela Dahlen, ordförande OCD-föreningen Stockholm
 • Anita Odell, vice ordförande
 • Åsa Spolander, kassör
 • Erika Lindquist, sekreterare
 • Klas Lionell, ledamot
 • Magnus Jacobsson, ledamot
 • Ulrica Dahlén, ledamot

Suppleanter

 • Gustav Tellefsen, suppleant
 • Staffan Söderberg, suppleant

Valberedning

 • Lasse Frisk (sammankallande)
 • Helena Rönnberg
 • Johanna Persson

För att komma i kontakt med valberedningen, mejla Lasse Frisk

Kansliet

 • Elin Olaisson, verksamhetschef
 • Johanna Persson, kanslimedarbetare

Kansliets öppettider och kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakt”.

 

Personliga presentationer

 

Kela Dahlén, ordförande

Jag har OCD sen 6 års ålder och jag är även bipolär typ 2. Jag håller kurser i OCD föreningen och är ordförande i styrelsen. Jag  föreläser även om hur det är att leva med OCD och bipolaritet och hur det påverkar mitt liv idag och hur min resa har sett ut för att ta mej hit där jag är idag.

 

Anita Odell lågupplöst
Anita Odell, vice ordförande

Jag är 70 år och bor med min man i Enskede. Vi har 3 barn och 3 barnbarn. Jag tycker om att läsa, vara med barnbarnen och är intresserad av natur, trädgård och kultur. Jag är anhörig och har lärt mig otroligt mycket av vårt barn med OCD-relaterade svårigheter.
Som utbildad beteendevetare har jag jobbat som förskollärare, förskolechef, projektledare för Arvsfondsprojekt och mobiliseringsansvarig i kampanjen Hjärnkoll 2009-2014. Jag har varit sekreterare och ordförande i OCD-förbundet 1998-2006 och därefter dess kanslichef 2006-2009. Nu är jag pensionär och vice ordförande i OCD-föreningen Stockholm och är också vice ordförande i NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) Stockholms län.

Jag vill bidra till att kunskapen ökar om psykisk ohälsa, att attityder förbättras och att delaktighet i vård och stödinsatser till enskilda och familjer med OCD ska öka. Vår vision att alla med OCD-relaterade problem får snabb och säker hjälp är en positiv utmaning!
Jag vill också att personer med OCD och deras anhöriga ska få mer delaktighet i kultur- och idrottssammanhang- som en friskfaktor – och att föreningens verksamhet ska bidra till detta. Sist men inte minst tycker jag att frågan om utbildning och arbete för unga med OCD är jätteviktig och en fråga vi ska arbeta mer med framöver.

 

 

Åsa Spolander, kassör

Jag heter Åsa och är 58 år. Jag bor med min man på Söder i Stockholm. Vi har tre utflugna söner som är 23, 25 och 27 år gamla. Vår mellanson har OCD och vi kom i kontakt med OCD-föreningen efter tips från Ångestenheten på Karolinska där vi gick en anhörigutbildning eftersom vår son genomgick en KBT-kurs där. Förra hösten hade jag förmånen att delta i en stödgrupp på OCD-föreningen. Den gav mig mycket med fantastiska deltagare och ledare som både kunde lyssna och dela med sig. Sista kurstillfället pratade vi lite om hur man kunde fortsätta engagera sig. Det visade sig att det behövdes en kassör till styrelsen och i den rollen känner jag att jag har något att bidra med eftersom jag i över 30 år arbetat med redovisning och revision. Jobbar numera som redovisningskonsult i eget bolag.

 

Erika Lindquist, sekreterare

Jag är 32 år gammal och jobbar heltid som vårdare på en LSS-gruppbostad. Jag började få problem med tvångstankar och tvångshandlingar när jag gick i nionde klass på högstadiet. Jag fick diagnosen OCD när jag gick på gymnasiet. Idag lever jag ett rikt och lyckligt liv där jag kan hantera mitt tvång, men vägen hit har varit väldigt lång och obeskrivligt tuff. Det har krävts flera behandlingar med KBT, samtalsterapi, medicinering och (frivillig) slutenvård. Jag har en fantastisk familj som alltid har stöttat mig/stöttar mig.

Jag brinner väldigt starkt för att informera/upplysa/utbilda både allmänhet och profession om vad OCD är för något och vad det kan innebära för den som är drabbad. Att få ge stöd till andra som har OCD och även till deras anhöriga betyder också väldigt mycket för mig.

 

Klas Lionell, ledamot
Jag har egen erfarenhet av OCD. Tycker jag fått och genomgått behandling som gett bra resultat. Jag önskar alla som har OCD att få samma möjlighet för att kunna må bra, fungera i sin vardag och kunna göra det man vill med sitt liv.

 

Magnus Jacobsson, ledamot

Jag kom i kontakt med OCD-föreningen i Stockholm när jag som anhörig mötte de svårigheter som sjukdomen innebär. I en stödgrupp fick jag ovärderlig hjälp och kunskap, inte minst kring vardagsfrågorna, många gånger nog så viktiga och påtagliga. Under träffarna och på seminarier mötte jag både ledare, experter och de som själva har OCD, deras berättelser. Allt sammantaget har gjort mig säkrare och jag tror jag bättre kan förstå och stötta.

Jag är författare, kritiker och kulturjournalist med erfarenhet av olika slags projektledning. Jag hoppas att jag kan hjälpa till i arbetet att öka kunskapen om OCD, en märkligt lite uppmärksammad sjukdom. Och inte minst i föreningens strävan att förbättra villkoren för drabbade och anhöriga.

 

 

 

Elin Olaisson, verksamhetschef

Jag har varit medlem i föreningen sedan 2009 då ett av mina barn fick OCD. Under åren har jag haft stor glädje av föreningen, bland annat deltog jag i en stödgrupp 2011 där jag kunde lära mig mer om OCD och träffa människor som förstod precis vad jag talade om – personer som antingen hade OCD själva eller liksom jag var anhöriga. De erfarenheterna bär jag med mig än idag! Jag har jobbat inom offentlig sektor i många år, bland annat som strateg och verksamhetscontroller. När chansen att bli verksamhetsledare dök upp kunde jag inte motstå den – jag hoppas kunna utveckla föreningens arbete och se till att fler får hjälp.

 

 

Johanna Maali Persson lågupplöst

Johanna Persson, kanslimedarbetare

Jag ansvarar för medlemskontakter. Om du ringer till kansliet är det oftast jag som svarar. Jag tar emot anmälningar till våra föreläsningar och andra aktiviteter. Jag svarar på frågor och ger råd via telefon och mejl. Jag kan även bokas för personliga stödsamtal tillsammans med min kollega Elin samt håller i anhörigträffar. Är en av fyra ledare som ansvarar för cafékvällarna (roterar). Du når mig på föreningens telefon 08-669 30 39 eller via mejl info@ocdstockholm.se

Jag har läst sociologi samt socionomprogrammet med mångkulturell inriktning (ej slutfört). Jag har arbetat på OCD-föreningen Stockholm sedan februari 2016 och har tidigare arbetat elva år på OCD-förbundets rikskansli. Jag är anhörig och har också egen erfarenhet av en OCD-spektrumdiagnos.

Jag bor i Söderort med min yngsta dotter och en inneboende. Jag har sammanlagt 4 barn med min tidigare man, som numera bor i Brasilien. Har tidigare i livet bla arbetat som vårdbiträde, lokalvårdare, servitris, postutdelning, i fabrik, lantbruk och i smycke- & antikaffär. Jag har suttit med som ledamot i OCD-föreningen Stockholms styrelse i två omgångar, suppleant i riksförbundet Hjärnkoll 2015 samt tidigare del av kulturföreningen Cyklopen i Högdalen (ett hus byggt av ideella krafter).