Styrelsen, ordinarie ledamöter

 • Kela Dahlen, ordförande OCD-föreningen Stockholm
 • Magnus Jacobsson, vice ordförande
 • Åsa Spolander, kassör
 • Ulrica Dahlén, ledamot
 • Erika Lindquist-Aalbers
 • Klas Lionell, ledamot
 • Jenny af Petersens, ledamot

Suppleanter

 • Anna Hamrén, suppleant
 • Joakim Larsen, suppleant

Internrevisor

 • Lars Ekvall, ordinarie
 • Hanna Edlund, ersättare

För att komma i kontakt med internrevisorn, mejla Lars Ekvall

Valberedning

 • Lasse Frisk (sammankallande)
 • Anita Odell
 • Johanna Persson

För att komma i kontakt med valberedningen, mejla Lasse Frisk

Kansliet

 • Elin Olaisson, verksamhetschef
 • Johanna Persson, kanslimedarbetare

Kansliets öppettider och kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakt”.

 

Personliga presentationer

 

Kela Dahlén, ordförande

Jag har OCD sen 6 års ålder och jag är även bipolär typ 2. Jag håller kurser i OCD föreningen och är ordförande i styrelsen. Jag  föreläser även om hur det är att leva med OCD och bipolaritet och hur det påverkar mitt liv idag och hur min resa har sett ut för att ta mej hit där jag är idag.

Magnus Jacobsson, vice ordförande

Jag kom i kontakt med OCD-föreningen i Stockholm när jag som anhörig mötte de svårigheter som sjukdomen innebär. I en stödgrupp fick jag ovärderlig hjälp och kunskap, inte minst kring vardagsfrågorna, många gånger nog så viktiga och påtagliga. Under träffarna och på seminarier mötte jag både ledare, experter och de som själva har OCD, deras berättelser. Allt sammantaget har gjort mig säkrare och jag tror jag bättre kan förstå och stötta.

Jag är författare, kritiker och kulturjournalist med erfarenhet av olika slags projektledning. Jag hoppas att jag kan hjälpa till i arbetet att öka kunskapen om OCD, en märkligt lite uppmärksammad sjukdom. Och inte minst i föreningens strävan att förbättra villkoren för drabbade och anhöriga.

 

Åsa Spolander, kassör

Jag bor med min man på Söder i Stockholm. Vi har tre utflugna vuxna söner. Vår mellanson har OCD och vi kom i kontakt med OCD-föreningen efter tips från Ångestenheten på Karolinska där vi gick en anhörigutbildning eftersom vår son genomgick en KBT-kurs där. Hösten 2018 hade jag förmånen att delta i en stödgrupp på OCD-föreningen. Den gav mig mycket med fantastiska deltagare och ledare som både kunde lyssna och dela med sig. Sista kurstillfället pratade vi lite om hur man kunde fortsätta engagera sig. Det visade sig att det behövdes en kassör till styrelsen och i den rollen känner jag att jag har något att bidra med eftersom jag i över 30 år arbetat med redovisning och revision. Jag jobbar numera som redovisningskonsult i eget bolag.

 

 

Erika Lindquist-Aalbers, sekreterare

Jag är född år 1988 och började få problem med tvångstankar och tvångshandlingar i och med att jag gjorde illa ryggen vid cirka 15 års ålder. Diagnosen OCD fastställdes när jag gick på gymnasiet. Idag, många år senare, lever jag ett betydligt rikare och lyckligare liv där tvånget inte längre styr hela mitt liv. Det har krävts flera behandlingar med KBT, samtalsterapi, medicinering och (frivillig) slutenvård för att nå dit jag är idag. Jag har även haft ett avgörande stöd från mina föräldrar när jag inte klarat av att ta hand om mig själv.

På grund av mina erfarenheter brinner jag väldigt starkt för att informera/upplysa/utbilda både allmänhet och profession om vad OCD är för något och vad det innebär för oss som är drabbade. Vidare är det väldigt viktigt för mig att ge stöd till andra OCD-drabbade och deras anhöriga.

 

Klas Lionell, ledamot
Jag har egen erfarenhet av OCD. Tycker jag fått och genomgått behandling som gett bra resultat. Jag önskar alla som har OCD att få samma möjlighet för att kunna må bra, fungera i sin vardag och kunna göra det man vill med sitt liv.
Elin Olaisson, verksamhetschef

Jag har varit medlem i föreningen sedan 2009 då ett av mina barn fick OCD. Under åren har jag haft stor glädje av föreningen, bland annat deltog jag i en stödgrupp 2011 där jag kunde lära mig mer om OCD och träffa människor som förstod precis vad jag talade om – personer som antingen hade OCD själva eller liksom jag var anhöriga. De erfarenheterna bär jag med mig än idag! Jag har jobbat inom offentlig sektor i många år, bland annat som strateg och verksamhetscontroller. När chansen att bli verksamhetsledare dök upp kunde jag inte motstå den – jag hoppas kunna utveckla föreningens arbete och se till att fler får hjälp.

 

 

Johanna Maali Persson lågupplöst

Johanna Persson, kanslimedarbetare

Jag ansvarar för medlemskontakter. Om du ringer till kansliet är det oftast jag som svarar. Jag tar emot anmälningar till våra föreläsningar och andra aktiviteter. Jag svarar på frågor och ger råd via telefon och mejl. Jag kan även bokas för personliga stödsamtal tillsammans med min kollega Elin samt håller i anhörigträffar samt tricho/derma-träffar. Är en av fyra ledare som ansvarar för cafékvällarna (roterar). Du når mig på föreningens telefon 08-669 30 39 eller via mejl info@ocdstockholm.se

Jag har läst sociologi samt socionomprogrammet med mångkulturell inriktning (ej slutfört). Jag har arbetat på OCD-föreningen Stockholm sedan februari 2016 och har tidigare arbetat elva år på OCD-förbundets rikskansli. Jag är anhörig och har också egen erfarenhet av en OCD-spektrumdiagnos.

Jag bor i Söderort med min yngsta dotter. Jag har sammanlagt 4 barn med min tidigare man, som numera bor i Brasilien. Har tidigare i livet bla arbetat som vårdbiträde, lokalvårdare, servitris, postutdelning, i fabrik, lantbruk och i smycke- & antikaffär. Jag har suttit med som ledamot i OCD-föreningen Stockholms styrelse i två omgångar, suppleant i riksförbundet Hjärnkoll 2015 samt tidigare del av kulturföreningen Cyklopen i Högdalen (ett hus byggt av ideella krafter).