Vad är Komvux?

Komvux – är en förkortning som står för ”Kommunal vuxenutbildning”. I vissa kommuner använder man i stället namnet ”Vuxenutbildningen” som i folkmun blir till ”Vux”. Det här är en andra chans för många personer som av olika anledningar saknar betyg eller examen. I första hand är Komvux till för vuxna som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet. Du kan också läsa här om du behöver komplettera dina betyg för att bli behörig till en eftergymnasial utbildning: en högskoleutbildning eller en yrkeshögskoleutbildning. På Komvux erbjuds det dels enskilda (fristående) kurser men också hela utbildningar (kurspaket).

Alla kommuner är skyldiga att erbjuda kommunal vuxenutbildning. Komvux utgår ifrån individens behov och förutsättningar. Hur du studerar kan därför vara väldigt flexibelt. Du kan studera på dagtid, kvällstid, distans, heltid eller deItid, t.ex på 25% av studietakt, på haIvtid eller på 75% studietakt. Ofta erbjuds det också ”Flex” som står för ”flexibla studier” som är en sorts mittemellan-variant mellan lärarledd undervisning och självstudier/distansstudier (man går på de lektioner som man kan gå på och kompenserar resten genom självstudier/distansstudier med handledarhjälp).

 

Vem kan läsa på Komvux?

Du kan börja studera på Komvux från 1 juli det år du fyller 20 år, eller tidigare om du har ett slutbetyg från en treårig gymnasial utbildning.

Regler kring Komvux kan variera något beroende på vilken kommun du är folkbokförd i, dubbelkolla därför alltid med Komvux i din hemkommun.

 

Kursutbud och ansökan

Komvux erbjuder kurser och utbildningar från grundläggande till gymnasial nivå samt viss yrkesutbildning. Det kan också finnas möjlighet att höja sina betyg på Komvux även om man redan har ett betyg men vill ha ett bättre betyg. Ofta ges denna möjlighet genom så kallade ”prövningar” där man studerar på egen hand och sedan gör ett prov på vuxenutbildningen. I vissa kommuner erbjuds dock möjlighet till att få hjälp av en handledare under vissa tider (någon gång under veckan – vid personligt besök till skolan eller på distans).

Information om kurser och hur ansökan går till hittar du hos din kommun. Det finns också en samlingssida där alla vuxenutbildningar framgår: https://www.komvuxutbildningar.se

 

Stöd vid vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna ska utformas så att elever som är i behov av stöd får det. Det gäller oavsett undervisningsform och studienivå. Läroplanen för vuxenutbildning säger att utbildningen måste anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Utbildningen ska också möta varje elev utifrån elevens behov och förutsättningar. Det betyder att elever inom vuxenutbildning har rätt till stöd, även om det inte finns någon skyldighet att erbjuda så kallat ”särskilt stöd”.

Däremot gäller bestämmelserna om extra anpassningar även vuxenutbildning. Extra anpassningar kan till exempel vara att anpassa scheman med kortare/längre lektionspass eller erbjuda flexibla pauser. Det kan också handla om att erbjuda lektionspass på olika tider, att kunna kombinera distansstudier med extra lärarstöd eller att erbjuda handledning på plats.