Det finns många sätt att engagera sig på i OCD-föreningen:

Delta i föreningens aktiviteter

föreläsningar har du möjlighet att lära dig mer om tvångssyndrom och närliggande diagnoser.

I studiecirklar kan du få del av kvalificerad kunskap och stämma av dem mot egna erfarenheter i strukturerade former.

På föreningens kafékvällar träffar du andra som har liknande erfarenheter som ni kan dela med er av.

Om du är nyfiken på vad som arrangeras just nu så går du till fliken Aktiviteter här på hemsidan och i OCD-forum som alla medlemmar i Stockholms län får.

Leda grupper

Föreningen vill komma i kontakt med dig som vill leda olika aktiviteter, kanske någon gruppträff eller någon annan aktivitet – har du själv någon idé om nya saker föreningen borde göra? Hör av dig till kansliet via info@ocdstockholm.se eller ring 08-669 30 39 om du är intresserad.

Delta i styrelsens arbete

Som ledamot i styrelsen får du information om vad som händer inom olika områden som behandling, forskning, utbildning, arbetsliv, skola mm. Det är inte särskilt betungande, men roligt! Vi har ca 9 styrelsemöten per år och de är på kvällstid. Hör av dig till ordförande Vera Nordlander om du vill veta mer: vera.nordlander@ocdstockholm.se

Vara representant i brukarråd och funktionshinderråd

I Stockholms läns landstings verksamheter finns brukarråd där föreningen har representanter. I kommunerna finns funktionshinderråden som ofta är knutna till olika nämnder eller stadsdelar. Här har vi också representanter från föreningen. Det utgår viss ersättning om man utses till representant. Hör av dig till kansliet via info@ocdstockholm.se eller ring 08-669 30 39 om du är intresserad.

Läs mer: Vad krävs för att få representera oss i ett brukarråd?

Vill du föreläsa?

Vi välkomnar medlemmar som vill berätta om sina erfarenheter. Föreningen samarbetar också med andra föreningar på psykiatriområdet i NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) Stockholms län. I Hjärnkoll kan du utbilda dig till ambassadör och föreläsare. Mejla till lou.rehnlund@hjarnkollstockholm.se om du är intresserad.

Förslagslådan

Om du har önskemål om aktiviteter eller om information som du vill få via hemsidan vill vi gärna höra av dig. Mejla stort eller smått till info@ocdstockholm.se eller ring 08-669 30 39 till kansliet.