Det finns många sätt att engagera sig på i OCD-föreningen förutom att delta i våra aktiviteter. Läs mer nedan och hör av dig till kansliet via info@ocdstockholm.se eller ring 08-669 30 39 om du är intresserad. Och självklart är vi tacksamma om du berättar för oss om du har önskemål om aktiviteter eller söker någon särskild information!

Vill du föreläsa?

Vi välkomnar medlemmar som vill berätta om sina erfarenheter – det är ett sätt att hjälpa andra på vägen mot ett friskare liv! Förutom att föreläsa för Stockholmsföreningens medlemmar kan du bli informatör inom OCD-förbundet  och föreläsa även i andra sammanhang. Genom förbundet kan du också få stöd att utveckla din föreläsning. Läs mer på förbundets hemsida: https://ocdforbundet.se/ocdinformator/

Föreningen samarbetar också med andra föreningar på psykiatriområdet i NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) Stockholms län. I Hjärnkoll kan du utbilda dig till ambassadör och föreläsare. Mejla till info@hjarnkollstockholm.se om du är intresserad.

Leda grupper

Föreningen vill komma i kontakt med dig som vill leda olika aktiviteter, kanske någon gruppträff eller någon annan aktivitet – har du själv någon idé om nya saker föreningen borde göra?

Vara representant i brukarråd och funktionshinderråd

I Region Stockholms verksamheter finns flera brukarråd där föreningen har representanter, liksom i vissa av kommunernas funktionshinderråd. Brukarråd och funktionshinderråd ska bidra till att verksamheter och politiker får en djupare förståelse för hur personer med diagnos upplever vård och stöd och få en bättre bild av vilka behov som finns. Det utgår viss ersättning om man utses till representant.

Läs mer: Vad krävs för att få representera oss i ett brukarråd?

Jobba i styrelsen

Som ledamot i styrelsen är du med och påverkar innehållet i föreningens verksamhet och bidrar till föreningens utveckling.  Det är både meningsfullt och roligt! Vi har ca 9 styrelsemöten per år och de är på kvällstid. Hör av dig  till valberedningens sammankallande Lasse Frisk.  om du vill veta mer.