OCD-föreningen Stockholms län tillhör Svenska OCD-förbundet www.ocdforbundet.se som bildades 1989 och har sitt säte i Stockholm.

Lokalföreningen, OCD-föreningen Stockholm, bildades 2000. Här hittar du förutom våra stadgar också verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt protokoll från det senaste årsmötet.

Valberedningen når du via e-post: lasse@lassefrisk.se