För medlemmar

Föreningen vill skapa ett sammanhang där både drabbade och anhöriga kan hitta förståelse, gemenskap och samtidigt få stöd och hjälp. Både drabbade och anhöriga är välkomna att ringa föreningen för direkt rådgivning kring frågor om de olika diagnoserna, var man kan hitta vård, tips om annat stöd från samhället etc. Vi kan också erbjuda stödsamtal, där vi träffas personligen och kan sitta en längre stund i samtalet. Föreningens stöd ska ses som en vägledning till den vård som samhället kan erbjuda, vi bedriver ingen behandlingsverksamhet.

Föreningen anordnar också stödgrupper för drabbade och anhöriga. Tillsammans med stödgruppledarna träffas man 10-12 gånger och får lära sig mer om diagnos, behandling, rätt till stöd och strategier i vardagen. I stödgruppen får du träffa andra med liknande erfarenheter som du själv, du får ta del av andras tips och råd och du kan få berätta din historia utan att bli mött av oförståelse och ifrågasättande – en läkande process i sig.

Ibland ordnar föreningen även andra typer av studiecirklar, det kan röra sig kring teman som hälsa, fritid och kreativitet. Några exempel från de senaste åren är improvisationsteater, körsång och hälsokurser. Vi ordnar också föreläsningskvällar för att öka kunskaperna om diagnoserna, hur det påverkar drabbade och anhöriga, den senaste forskningen eller andra nyheter inom området psykisk ohälsa.

En viktig del i verksamheten är att skapa en mötesplats där alla ska känna att de är välkomna oavsett hur de mår just då. Våra cafékvällar erbjuder ett socialt möte under lättsamma former. Kom som du är, prata med andra eller sitt bara och lyssna.

Under Aktuellt och Aktiviteter  kan du se vad som är på gång just nu.

 

Kunskapshöjande arbete gentemot samhälle och profession

Föreningen har ett antal representanter i landstingets brukarråd och i kommunens olika funktionshinderråd, för att öka kunskaperna om vilka behov våra medlemmar har och för att påverka utvecklingen så att samhällets vård och stöd gentemot personer med psykisk ohälsa förbättras.

Personal från skola, vård och omsorg är välkomna på våra öppna föreläsningar. Vi kan också på beställning erbjuda specialanpassade föreläsningar på skolor, LSS-boenden m.m. för att öka personalens kunskaper om diagnoser inom OCD-spektrumet och hur man bör bemöta dessa.