Vad vi gör

OCD-föreningen Stockholm har verksamhet för personer med tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt för anhöriga och professionella. Vi kan erbjuda:

Rådgivning/stödsamtal främst per telefon men det går också att boka in ett personligt besök. Vi informerar om de olika diagnoserna, vårdalternativ i Stockholm, insatser från kommun m.fl. Stödsamtalet ska ses som en vägledning till samhällets vård och stöd, vi bedriver ingen behandlingsverksamhet. För rådgivning, ring oss på telefon 08-669 3039, vi välkomnar såväl personer med diagnos, anhöriga som professionella. Våra öppettider och hur du hittar hit ser du under kontakt.

Samtalsgrupper där man tillsammans lär sig mer om diagnoser, behandling, strategier i vardagen etc. Samtalsgrupperna välkomnar både personer med diagnos och anhöriga. Här möter du andra med liknande erfarenheter, du får tips och råd och kan berätta din historia utan att mötes av oförståelse eller ifrågasättande – en läkande process i sig. Håll koll i vårt nyhetsbrev och i vår kalender när nästa grupp börjar, anmälan sker till info@ocdstockholm.se.

Cafékvällar och samtalsträffar, chans att möta andra med liknande erfarenheter som du själv. Varje onsdag har vi café- och samtalskvällar öppen för alla diagnoser och oavsett om du själv har diagnos eller är anhörig. Vi ordnar också med jämna mellanrum träffar kring de enskilda diagnoserna, t.ex. BDD-kvällar, tricho/dermaträffar och olika teman för tvångstankar. Kom som du är, prata om du vill eller sitt bara och lyssna. I vår kalender ser du tider och datum för våra samtalsträffar.

Föreläsningar, kurser och aktiviteter för att öka kunskaperna kring diagnoserna, den senaste forskningen och för att verka för ett bättre psykiskt välmående. Håll koll i vårt nyhetsbrev och i vår kalender på vad som är aktuellt just nu.

Riktade föreläsningar gentemot professionella. Personal från skola, vård och omsorg är välkomna på våra öppna föreläsningar och är också välkomna att kontakta vår rådgivning. Vi kan också på beställning erbjuda specialanpassade föreläsningar på skolor, LSS-boenden m.m. för att öka personalens kunskaper om diagnoser inom OCD-spektrumet och hur man bör bemöta dessa. Kontakta oss på info@ocdstockholm.se om du är intresserade av att vi kommer till din verksamhet.

Kunskapshöjande arbete gentemot samhälle och profession. Föreningen har ett antal representanter i regionens brukarråd och i kommunens olika funktionshinderråd, för att öka kunskaperna om vilka behov våra medlemmar har och för att påverka utvecklingen så att samhällets vård och stöd gentemot personer med psykisk ohälsa förbättras.

Vill du hjälpa oss att hjälpa? Läs mer om hur du kan stötta föreningens arbete här!