Goda råd

Anhöriga blir ofta på olika sätt indragna i sjukdomen vare sig de vill eller inte. Orsaken kan vara en missriktad välvilja – att försöka hjälpa den sjuke att minska sin ångest – eller ett försök att undvika återkommande konflikter. Psykiatern och psykoterapeuten Susanne Bejerot har sammanställt några goda råd till anhöriga:

  1. Skaffa kunskap om sjukdomen och lär dig känna igen symtomen.
  2. Ställ inte för stora krav på den sjuke under ”dåliga dagar”. Om hen har sovit eller ätit dåligt kan det vara svårare att stå emot sitt tvång.
  3. Ge stöd och beröm framstegen, även de små.
  4. Sätt gränser och behåll friska familjerutiner. Acceptera inte att delta i tvångsritualer eller att ge ständiga försäkringar. Att göra det är att ”mata tvånget” och bidrar kanske till lindring för stunden men på längre sikt motverkar det att den sjuke kan bli fri från sitt tvångssyndrom. Det är viktigt att anhöriga inte svarar på ett otrevligt eller sarkastiskt sätt när de blir ombedda att ge en försäkring. Förklara för den sjuke att man inom beteendeterapin har lång erfarenhet av att upprepade försäkringar är till skada, och kom överens om att du när den sjuke ber om en försäkring kan använda en standardfras, t.ex. ”vi har kommit överens om att jag inte ska ge dig några försäkringar”.
  5. Stötta behandlingen och undergräv inte de instruktioner som läkaren eller beteendeterapeuten har givit.
  6. Om det pågår en beteendeterapi kan du erbjuda dig att vara hjälpterapeut och stötta din anhöriga i sina exponeringsövningar.
  7. Skapa tid för egen del, ta ia inte en överdriven hänsyn. Låt inte den sjuke regera hela familjens liv, för då kommer ni inte orka med på sikt.
  8. Använd humorn som ett hjälpmedel att skaffa distans till påfrestningarna. Skratta med, inte åt, personen.
  9. Var rak och ge klara budskap samtidigt som du förmedlar medkänsla och omtanke.
Stödsamtal hos OCD-föreningen

OCD-föreningen Stockholm erbjuder stödsamtal för både anhöriga och drabbade. I stödsamtalet kan du få information om de olika diagnoserna, få råd om behandling och andra insatser från kommun och landsting. Stödsamtalet ska ses som en vägledning till samhällets vård och stöd, vi bedriver inte någon behandlingsverksamhet. Är du intresserad av att komma på ett stödsamtal, ring 08-669 3039 eller maila info@ocdstockholm.se.

Anhörigstöd i kommunen

Det kan vara mycket påfrestande att vara anhörig. I socialtjänstlagen slås fast att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning. Exempel på stöd kan vara informationsträffar, samtalsgrupper eller avlösning. Kontakta socialtjänsten för att höra vad som gäller i din kommun. Vi har samlat kontaktinformation till anhörigstödet i Stockholms län här.

Anhörigstöd i regionen

Inom Region Stockholm finns en samtalsmottagning för anhöriga där det är möjligt att få en fördjupad samtalskontakt med socionom eller psykolog. Detta gäller för anhöriga till personer med funktionsnedsättning som har rätt till behandlingsinsatser inom Habilitering & Hälsa. Samtalen kan handla om att kunna hitta ett mer tillfredsställande sätt att förhålla sig till känslor, om oro inför framtiden eller om känslor av sorg, ilska och otillräcklighet. Det behövs ingen remiss, utan du kan ringa 08-123 351 00 eller anmäla dig via 1177 (sök efter ”Habiliteringens anhörigcenter”) för att få tid för ett bedömningssamtal.

Webbkurs

Företaget Familjebalans erbjuder en webbaserad kurs för anhöriga som vill lära sig mer om tvångssyndrom och vill kunna hjälpa sin närstående på ett bra sätt. Du kan läsa mer om kursen och anmälan på Familjebalans.