För dig som haft svårt att fullfölja grundskola eller gymnasieskola kan Folkhögskolan vara ett bra och trevligt sätt att skaffa rätt kompetens och behörighet till högre studier. Folkhögskolan välkomnar särskilt dem som har stött på hinder i andra utbildningsformer eller har en funktionsnedsättning. Den här skolformen är inte lika bunden som grundskola och gymnasium utan det finns möjlighet att anpassa kurserna och studietakten. Många folkhögskolor har dessutom ett internat där du kan bo under tiden du läser på folkhögskolan. Det ger en social gemenskap som skiljer sig en del från andra utbildningsformer. Men vill du bo kvar hemma så finns det ofta en skola nära dig som du kan välja. Många folkhögskolor har dessutom kurser som bedrivs helt eller delvis på distans.

Folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen, vilket kan vara en fördel för den som lätt blir stressad. För dem som studerar på behörighetsgivande kurser ges i stället ett samlat studieomdöme, som ger behörighet till högre studier. Det här innebär att du inte kan läsa in enstaka ämnen för att komplettera ditt gymnasiebetyg, behöver du göra det är Komvux ett lämpligare alternativ. För att studera på en folkhögskola behöver du i regel ha fyllt 18 år.

 

Kursutbud

Det finns flera kategorier av kurser inom folkhögskolan.

  • Behörighetsgivande kurser för att komplettera luckor från grundskolan eller gymnasiet
  • Särskilda kurser för att få tid och möjlighet att fokusera på ett intresse och utvecklas inom det
  • Kurser som utbildar för ett visst yrke.

Behörighetsgivande kurs/allmän kurs är till för dig som inte har gått klart grundskolan eller gymnasieskolan. Allmän kurs är ett alternativ till gymnasieskola och komvux och är till för dig som vill förbereda dig för att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. På Allmän kurs studerar du gymnasiegemensamma ämnen, som till exempel svenska, matematik, engelska med flera. Det är vanligt att folkhögskolor ordnar temastudier på Allmän kurs, där flera ämnen ingår i ett tema. Ofta har du möjlighet att välja en särskild inriktning på dina studier. Inriktningen kan till exempel vara musik, idrott, drama, samhällsfrågor eller internationella frågor.

När du har klarat av folkhögskolans Allmänna kurs får du ett behörighetsintyg som berättar att du har grundläggande behörighet till högskolan och/eller behörighet till yrkeshögskolan. Det är samma behörighet som ett fullgjort slutbetyg eller en examen från gymnasiet/komvux kan ge. När du har ett behörighetsintyg kan du söka till högskola och/eller yrkeshögskola. Du blir då även behörig till folkhögskolornas yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå.

 

Antagning

Höga betyg är inte avgörande för om du ska bli antagen till en kurs på folkhögskola. När det är fler sökande än det finns platser handlar det mer om skolans bedömning av dina och dina kurskamraters behov och förutsättningar.

  • På de Behörighetsgivande kurserna (Allmän kurs) ställs normalt inga formella antagningskrav. De studerande startar på olika nivåer, beroende på förkunskaper och tidigare studier. Därför är det viktigt att du skickar in ditt senaste skolbetyg, eftersom folkhögskolan vill veta vad du gjort tidigare och vad du behöver komplettera för att uppnå dina studiemål.
  • På Profilkurserna (särskilda kurser)ställs ibland vissa antagningskrav. Det kan vara krav på tidigare studier, praktikerfarenheter eller arbetsprover. Information om antagningskrav för en speciell kurs hittar du därför direkt under informationen om just den kursen.
  • På eftergymnasiala yrkesutbildningar ställs krav på genomgånget 3-årigt gymnasium eller motsvarande (grundläggande behörighet till högskolestudier).

 

Om folkhögskolor

Folkhögskolorna är fria från vinstuttag. Privatpersoner eller företag kan inte starta folkhögskolor, det är alltid regioner/landsting, organisationer eller folkrörelser som står bakom. De folkrörelseanknutna idéerna i kombination med den demokratiska organisationsformen skiljer folkhögskolorna från privata aktörer på utbildningsmarknaden.

Läs mer om vilka folkhögskolor som finns och vilka kurser de kan erbjuda på www.folkhogskola.nu