OCD-föreningen Stockholm har med finansiering från PRIO-medel från Stockholms stad samlat informationsmaterial till stöd för att kunna fullfölja sina studier och för att kunna skaffa och behålla ett jobb, trots tvångssyndrom. Här hittar du dels material kring vilket stöd du kan få vid studier, dels kring alternativa studievägar. Vi har också samlat information om olika stödinsatser från arbetsförmedlingen.

Förutom material här på hemsidan har vi också tagit fram ett par foldrar:

Skolfolder

Arbetsmarknadfolder