Olfactory reference syndrome (ORS) kännetecknas av en överdriven upptagenhet vid en upplevd dålig kroppsodör. Den som drabbas är övertygad om att hen luktar illa och att omgivningen uppfattar denna lukt. Detta leder till överdrivna säkerhetsåtgärder, som exempelvis frekvent duschande och klädbyten, överdriven munhygien, överdriven användning av deodoranter och parfymer eller att söka bekräftelse från omgivningen angående doften. Det är också vanligt att det sociala livet blir lidande och att undvika intima situationer.

För att få diagnosen ska problemen vara tidsomfattande och skapa hinder i vardagen. Det är vanligt att diagnos sätts i 20-års åldern, men problemen kan uppstå under tonår/pubertet. Självinsikten kan variera.

Då diagnosen är relativt ny erbjuds i Sverige ännu inte någon evidensbaserad behandling, men forskningsstudier där man prövat liknande behandling som för OCD och BDD, det vill säga kognitiv  beteendeterapi med exponering och responsprevention, har visat lovande resultat. För närvarande pågår en forskningsstudie på Karolinska Institutet, genom vilken man erbjuds behandling. För mer information och anmälan: https://orsprojektet.se/