Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. På deras hemsida hittar du vägledning både för dig som privatperson och för skolpersonal.

 

Skolinspektionen är en myndighet som granskar skolor. De utövar tillsyn över skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. På deras hemsida hittar du bland annat rapporter och vägledning.

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för skolor och universitet ska ha goda kunskaper om hur man utformar bra stöd till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Myndigheten är en kunskapsbank inom specialpedagogik. Du kan läsa mer på deras hemsida.

 

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s barnkonvention. Du kan läsa deras rapport om vad barn och unga tycker om samhällets stöd till funktionsnedsatta här.