Trichotillomani innebär ett överdrivet, och/eller ångestframkallande, plockande eller dragande av hårstrån. Vanligast är att man drar från huvudhåret eller ögonbrynen, men även hår på andra ställen av kroppen förekommer. Ibland kan kala fläckar uppstå. Hårplockandet kan antingen ske som en upplevd ovana, ett svar på ett inre ”sug”, eller som lindring vid ångest.

Tillståndet uppstår oftast i ungdomen eller i ung vuxen ålder, men kan även uppkomma senare i livet. Besvären blir ofta värre vid olika former av stress. Det är ofta sammanknippade med stor skamkänsla hos den drabbade, och det kan ta många år innan man söker hjälp.

Behandlingen med störst bevisad effekt är en form av KBT-terapi som kallas Habit Reversal Training (HRT), där man försöker hitta alternativa beteenden till hårdragandet. Det finns också ett visst bevisläge för att vissa läkemedel, så som acetylcystein och neuroleptika, kan ha effekt.