Skyddat arbete

Om du har varit borta länge från arbetslivet till exempel på grund av en långvarig och svår psykisk sjukdom och har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare vara ett alternativ. Det är ett bra tillfälle att få färska meriter och erfarenheter. Samtidigt som du får ett arbete får din arbetsgivare ekonomisk ersättning. Anställningen är en vanlig anställning och stödet kallas för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare. Det första beslutet om offentligt skyddat arbete omfattar högst ett år. Om du har fortsatt behov av anpassning kan beslutet förlängas.

För att få detta stöd ska arbetsgivaren ansöka om ersättning hos Arbetsförmedlingen. Därefter görs en bedömning av arbetsuppgifterna och vilken ersättning arbetsgivaren kan få. Anställningen kan inte börja förrän Arbetsförmedlingen fattat beslut om denna ersättning.

Därefter görs en överenskommelse mellan dig, arbetsgivaren och fackliga representanter, med en plan för hur du kan öka din arbetsförmåga och dina möjligheter att få ett arbete på̊ den reguljära arbetsmarknaden. Kompetensutveckling, handledning och arbetshjälpmedel är exempel på̊ sådant som kan ingå i överenskommelsen. Arbetsförmedlingen följer regelbundet upp anställningen med skyddat arbete och är ett stöd för både dig och arbetsgivaren.

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt det kollektivavtal som finns i branschen. Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller däremot inte för dig som har ett skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare.

Faktablad om skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare – OSA

 

Samhall

Om du behöver ett arbete med mycket arbetsledning kan Samhall vara en lämplig arbetsgivare. Din arbetsförmåga måste vara så pass nedsatt att du har svårt att få ett annat arbete och du måste vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det är din arbetsförmedlare som bedömer om du kan få anställning på Samhall.

Samhalls uppgift är att genom arbete utveckla personer med funktionsnedsättning. Genom en variation av arbetsuppgifter ute hos Samhalls kunder ges du möjlighet att utvecklas inom ett yrke och öka din arbetsförmåga och din kompetens. Målet med din anställning på Samhall är att du på sikt ska få ett arbete hos en annan arbetsgivare. För att nå målet får du stöd och handledning så att du kan utvecklas i din yrkesroll. När du är redo att börja arbeta utanför Samhall kan du få hjälp med både utbildning och praktik.

Läs mer här:Samhalls hemsida

Sociala företag

Ett annat alternativ är att hitta ett socialt företag som passar dig. Syftet med sociala företag är att integrera människor som kan ha svårt att få jobb på arbetsmarknaden, både som arbetstagare och företagare. Googla på sociala företag för att läsa mer.

 

MISA

MISA och MISA UNG är företag som är till för dig som behöver stöd för att ta dig fram i arbetslivet. Misa verkar för att förebygga utanförskap bland unga och vuxna. De skräddarsyr en insats utifrån individens behov och förutsättningar. För att komma till MISA ber du din handläggare på arbetsförmedlingen eller kommunen att skicka dig dit. Du kan läsa mer på www.misa.se eller www.misaung.se

 

Novare Intro

Har du också en neuropsykiatrisk diagnos, t.ex. ADHD eller autismspektrumtillstånd? I så fall kan Novare Intro vara något för dig. Novare Intro är ett företag som arbetar för att unga vuxna med funktionsvariationer ska få en chans på arbetsmarknaden. Novare arbetar med en modell som de kallar för introduktions-rekrytering. Läs mer på www.novare.se/intro.