Via länkkatalogen hittar du information om det stöd landsting, kommun och andra organisationer kan erbjuda.

Vanligtvis behandlas diagnoser inom OCD-spektrumet med kognitiv beteendeterapi (KBT) och läkemedelsbehandling, antingen var för sig eller i kombination. KBT som innehåller exponering med responsprevention (ER) har bäst stöd i forskningen. Det innebär att man utsätter sig för jobbiga tankar och situationer och övar sig att motstå de ritualer eller handlingar man normalt gör för att minska ångesten. För behandling av trichotillomani och dermatillomani används ofta en form av KBT som heter habit reversal training (HRT), som syftar till att hitta alternativa beteenden och lära sig hantera impulserna att plocka eller riva i hår och hud.

Vanliga läkemedel i behandling av diagnoserna är selektiva serotoninupptagningshämmare, SSRI-preparat.

Det finns en självhjälpsmanual av Jeffrey Schwartz (bearbetad av Lisa Engström) som du kan ladda ner här: Förenklad-självhjälpsmanual