För att lättare kunna anställa personer som behöver extra stöd finns en rad åtgärder som kompenserar arbetsgivaren ekonomiskt. Här kan du läsa om en del av dem:

 

Personligt biträde (läs mer under ”anpassning av tjänst eller arbetsplats”)

 

Lönebidrag för utveckling i anställning

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan du få ett arbete som är anpassat efter dina förutsättningar. Det kan handla om att arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är anpassade, men också om anpassade arbetstider. Under tiden du arbetar ska du kunna utveckla din kompetens och arbetsförmåga så att du lättare kan få jobb eller börja studera i framtiden. Samtidigt som du får ett arbete får din arbetsgivare ekonomisk ersättning. Detta kan fås i två år. Anställningen är en vanlig anställning och stödet kallas för ”lönebidrag för utveckling i anställning”.

För att kunna få denna typ av anställning behöver du antingen:

 • Vara arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
 • Lämna ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
 • Lämna en anställning med lönebidrag för utveckling i anställning hos en annan arbetsgivare

Det är arbetsgivaren som ska ansöka om ersättning, arbetsförmedlingen gör sedan en bedömning om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är lämpliga och beslutar om ersättningsbelopp. Hur högt beloppet blir påverkas av två̊ faktorer, dels din lön och dels din arbetsförmåga.

Läs mer här: Faktablad om lönebidrag för utveckling i anställning

 

Lönebidrag för anställning

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan du få ett arbete som är anpassat efter dina förutsättningar. Samtidigt som du får ett arbete får din arbetsgivare ekonomisk ersättning. Detta kan fås i åtta år. Syftet med ersättningen är att öka dina möjligheter att få och behålla en anställning där din kompetens och dina färdigheter tas tillvara.

För att kunna få denna typ av anställning behöver du antingen:

 • Vara arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
 • Lämna ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
 • Lämna en anställning med lönebidrag hos en annan arbetsgivare
 • Gå tillbaka till ditt arbete efter att ha haft hel aktivitetsersättning
 • Ha haft lönebidrag i samma anställning tidigare och fått sämre arbetsförmåga inom tre år
 • Börja ett nytt arbete efter att ha varit långtidssjukskriven från en anställning du inte längre kan gå tillbaka till på grund av din funktionsnedsättning.

Det är arbetsgivaren som ska ansöka om ersättning, arbetsförmedlingen gör sedan en bedömning om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är lämpliga och beslutar om ersättningsbelopp. Hur högt beloppet blir påverkas av två̊ faktorer, dels din lön och dels din arbetsförmåga.

Läs mer här: Faktablad om lönebidrag för anställning

 

Lönebidrag för trygghet i anställning

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och behov av långvarigt stöd för att behålla en anställning kan du få ett arbete som är anpassat efter dina förutsättningar. Samtidigt som du får ett arbete får din arbetsgivare ekonomisk ersättning. Detta kan beslutas för ett år i taget. Syftet med ersättningen är att öka dina möjligheter att få och behålla en anställning där din kompetens och dina färdigheter tas tillvara.

För att kunna få denna typ av anställning behöver du antingen:

 • Vara arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
 • Tidigare haft samma anställning fast med lönebidrag
 • Lämna ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Det är arbetsgivaren som ska ansöka om ersättning, arbetsförmedlingen gör sedan en bedömning om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är lämpliga och beslutar om ersättningsbelopp. Hur högt beloppet blir påverkas av två̊ faktorer, dels din lön och dels din arbetsförmåga.

Läs mer här: Faktablad om lönebidrag för trygghet i anställning