OCD-föreningen Stockholms län är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som ligger under Svenska OCD-förbundet. Lokalföreningen i Stockholm har till uppgift att, inom Stockholmsområdet, stödja och informera personer med OCD och närliggande tillstånd, samt deras anhöriga och närstående. Under OCD-spektrum ryms diagnoserna OCD/Obsessive Compulsive Disorder (tvångssyndrom), BDD/Body Dysmorfic Disorder, Skinnpicking, Trichotillomani och Hoarding.

Föreningen har till uppgift att informera om, och väcka förståelse för sjukdomen hos allmänheten. Det gör vi genom att erbjuda föreläsningar , stödsamtal, skriftliga mejlsvar, erbjuda olika grupper och studiecirklar.

Föreningen har också till uppgift att bedriva ett utåtriktat, intressepolitiskt arbete gentemot politiker, myndigheter, vårdgivare, arbetsgivare och skolpersonal med flera. Det handlar om rätten till evidensbaserad behandling, om bra stödinsatser och möjligheten att arbeta mm.

Föreningen samverkar med andra patient- och anhörigföreningar för att öka inflytandet över den vård och det stöd som sammhället erbjuder. Då handlar det om rätten till bra diagnostik, patient- och anhörigutbildning, säker behandling och en säker övergång till egenvård samt uppföljning.