Dysmorfofobi, eller BDD (Body Dysmorphic Disorder), innebär ett stort lidande och att man oroar sig för små eller upplevda defekter i sitt utseende som ingen annan ser.

Oron leder till beteenden som att upprepade gånger kontrollera sitt utseende (t ex i speglar, skyltfönster mm) och att dölja eller förändra upplevda defekter. Personer med BDD tenderar att undvika vissa situationer på grund av sitt utseende och utsätter sig ofta för onödiga, kosmetiska behandlingar. BDD drabbar både män och kvinnor, och leder till social isolering och svårigheter att ha ett arbete.

BDD innebär ett stort lidande hos den drabbade och svårigheter för anhöriga och andra närstående personer kunna hjälpa.

De bäst dokumenterade behandlingarna för dysmorfofobi är kognitiv beteendeterapi (KBT) samt läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI). Båda behandlingarna har var för sig visat effekt och leder till symtomminskning och ökad insikt. Kontakta din vårdcentral som kan remittera vidare till specialistmottagning vid behov. Det finns också internetbaserad KBT-behandling för BDD, läs mer här.