Specialistkompetenser inom arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan hjälpa både dig som är arbetssökande och dig som är anställd med att bedöma om du behöver något extra stöd för att få, eller kunna behålla, ett jobb. Det finns olika specialister som hjälper till med bedömningen, här kommer några exempel:

Arbetsterapeuter/sjukgymnaster

Arbetsterapeuten/sjukgymnasten arbetar för att stödja dig som har en funktionsnedsättning att ta tillvara och utveckla dina egna resurser. Vid behov kan det vara aktuellt att anpassa ett arbete för att kompensera konsekvenser av din funktionsnedsättning. Detta kan ske till exempel genom att använda alternativa arbetssätt eller arbetshjälpmedel.

Psykologer

Känner du dig osäker på vad du klarar av eller vilket arbete/utbildning du ska söka? Psykolog på Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig till ett bättre beslutsunderlag inför val av studier och arbete. Genom vägledande metoder får du en säkrare uppfattning om dig själv, en klarare bild över dina intressen, förutsättningar och möjligheter. Stöd genom samtal är ytterligare något som kan erbjudas i samband med introduktion på praktik- eller arbetsplats.

Socialkonsulenter

Om du har sociala problem som försvårar dina möjligheter att söka arbete kan socialkonsulenten ge dig stöd hur du ska hantera denna situation. Socialkonsulentens insatser kan vara att hjälpa dig med kontakter med andra myndigheter. Det kan till exempel vara socialtjänsten. Vid behov kan socialkonsulenten ge dig information och råd i socialrättsliga frågor vilket kan betyda rådgivning inför en eventuell skuldsanering. Socialkonsulenten är en socionom som gör en helhetsbedömning av din sociala situation och hur den påverkar dina förutsättningar för ett nytt arbete.

 

Aktivitetsbaserad utredning

Har du varit borta länge från arbetslivet eller saknar arbetslivserfarenhet? Då kan du prova på̊ olika typer av arbetsuppgifter under handledning för att ta reda på̊ vilka förutsättningar eller vilken arbetsförmåga du har. Det kallas för en aktivitetsbaserad utredning och är till hjälp när du sedan ska hitta ett jobb. Du har också̊ möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel om du behöver det.

En aktivitetsbaserad utredning innebär att du provar olika typer av arbetsuppgifter under handledning. Det är din arbetsförmedlare som bedömer om det här är lämpligt att göra i ditt fall. Syftet är att du och din arbetsförmedlare ska få en bild av vilka arbetsuppgifter som passar dig och vilka förutsättningar och möjligheter du har.

Om din arbetsförmedlare bedömer att du skulle behöva göra en utredning kontaktar han eller hon en arbetsterapeut eller en sjukgymnast på̊ Arbetsförmedlingen. Den personen tittar sedan på̊ vad som skulle vara bäst för dig. Arbetsterapeuten eller sjukgymnasten gör en skriftlig sammanfattning av vad ni har kommit fram till och lämnar den till din arbetsförmedlare. Du har alltid rätt att läsa sammanfattningen, som förvaras på̊ Arbetsförmedlingen. Efter utredningen planerar du tillsammans med din arbetsförmedlare hur du ska komma vidare för att hitta ett jobb.

Utredningen består av olika insatser. Tillsammans med Arbetsförmedlingens arbetsterapeut eller sjukgymnast planerar du vilka insatser som är bäst för dig. Du kan delta i en insats i taget eller kombinera dem med varandra. Följande insatser finns:

  • Samtalet handlar om hur aktiv du känner att du kan vara i vardagen och hur du ser på̊ dina möjligheter att hitta ett jobb.
  • Kartläggning av arbetsförutsättningar – du får i egen takt prova på̊ uppgifter som liknar dem som finns på̊ en arbetsplats. Kartläggningen pågår under en till tre dagar, enskilt eller i grupp på̊ Arbetsförmedlingen.
  • Bedömning av arbetsförutsättningar och arbetsförmåga – du får utföra olika arbetsliknande uppgifter på̊ en speciell utredningsplats eller på̊ en arbetsplats. Under handledning får du prova uppgifter som ställer olika krav på̊ dig, så att du kan känna vad som passar dig bäst. På en utredningsplats får du vara i fyra till sex veckor. Där finns ofta flera deltagare samtidigt. Vilken arbetsplats du får vara på̊ och hur mänga veckor du är där beror på̊ vilka arbetsuppgifter och arbetsmiljöer du behöver prova.

Du kan läsa mer här: Arbetsförmedlingens introduktion till arbete