OCD-föreningen Stockholm är en ideell förening. Vi kan driva verksamheten tack vare bidrag från kommun och landsting. Du kan också hjälpa oss, genom att bli medlem eller genom att stödja oss ekonomiskt eller köpa våra OCD-armband. Pengarna går till föreningens arbete med att öka kunskaperna om tvångssyndrom och närliggande diagnoser samt att stötta drabbade och anhöriga.

 

.