OCD-föreningen Stockholm är en ideell förening. Tack vare ekonomiskt stöd genom verksamhetsbidrag från kommun och region, medlemsavgifter och gåvor från privatpersoner/företag/organisationer kan vi driva vår verksamhet. Det finns flera sätt du kan stödja oss på:

  • Bli medlem! Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vi som förening – och som medlem kan du också vara med och påverka vad föreningen ska arbeta med. Medlemskapet kostar cirka 200 kronor och administreras av Svenska OCD-förbundet, du läser mer om det här.
  • Stöd oss ekonomiskt! Genom att skänka en gåva till oss kan vi ta ännu fler initiativ för att öka kunskaperna om tvångssyndrom och närliggande diagnoser samt att stötta drabbade och anhöriga.

PrivatpersonSkänk en gåva genom att vid inbetalning ange ”Gåva, namn”:

  • Swish 123 165 2403
  • Plusgiro 4235443-1

Kontakta oss gärna vid större gåvor och testamenten. Du kan via föreningen köpa gåvoblad eller något av våra OCD-armband.

Företag och organisationer: Skänk en gåva genom att vid inbetalning ange ”Gåva, företagsnamn”:

  • Swish 123 165 2403
  • Plusgiro 4235443-1

Kontakta oss gärna vid större gåvor. Kontakta oss om ni vill stödja vår verksamhet mer kontinuerligt t.ex. sponsra fika vid våra utbildningar, tryckkostnader m.m. Vi kommer då överens om hur vi tillsammans kan använda detta i kommunikation.