Vad är OCD/tvångssyndrom?
De flesta som har OCD har både ofrivilliga tankar, så kallade tvångstankar, och utför ritualer, så kallade tvångshandlingar.

Ofrivilliga tankar/tvångstankar
De ofrivilliga tankarna är återkommande och ihållande tankar, impulser eller fantasier. Dessa upplevs som inkräktande, meningslösa och orsakar kraftig ångest, skräck eller obehag. De ofrivilliga tankarna kan dyka upp i vilka vardagliga situationer som helst. Exempel på ofrivilliga tankar är; tänk om det börjar brinna, tänk om jag får aids, tänk om min mamma dör eller tänk om jag har slängt något viktigt.

Ritualer/tvångshandlingar
Ritualer utför en person med OCD för att lindra eller för att förhindra obehagskänslor eller för att förhindra en fruktad händelse. Ritualer kan handla om upprepade beteenden (exempelvis handtvätt eller upprepade kontroller av kranar, lampor, spis, kaffebryggare etc innan man går ut). Ritualer kan också vara mentala (bara i huvudet) och bestå av räknande, ramsor eller andra magiska tankar. Undvikande av situationer som ger tvångsimpulser kan också ses som en ritual.

Att be andra om försäkringar om att saker är rätt utförda eller att man inte nuddat något smutsigt kan lindra för stunden, men leder lätt till att samma fråga upprepas i det oändliga.

Att ha OCD
Som person med tvångssyndrom (OCD) lever man ett liv med starkt försämrad livskvalitet. När det är som svårast går nästan all energi åt till sjukdomen. Man försöker leva så att ångesten och tvångsimpulserna, som ibland är överväldigande, ska hålla sig borta. Detta gör ofta livet mycket begränsat.

I de flesta fall vet den som har OCD att ritualerna man gör/tänker är konstiga och inte ändamålsenliga, men man kan ändå inte låta bli. Det gör att människor som lider av OCD ofta tiger om sina problem, tyvärr också för sina behandlare. Man söker i stället för andra problem, som handeksem, sömnsvårigheter, oro, nedstämdhet etc.

Att leva med någon som har OCD
Den som har OCD utför ritualer för att hålla ångesten och tvångsimpulserna borta. Ofta kräver personen med OCD i sin vanmakt och ångest att också de närmaste/familjen skall gå med i dessa ritualer. Påfrestningarna för hela familjen kan blir enormt stora.

Behandling
Behandling med kognitiv beteendeterapi innehållande exponering med responsprevention (KBT/ERP) är den metod vid ocd som har bäst forskningsstöd. Metoden går ut på att man gradvis utsätter sig för jobbiga tankar och situationer och i små steg övar sig att motstå ritualer. Innan patienten börjar med ERP är det viktigt att ha gått igenom och analyserat problemen tillsammans med terapeuten. Kombinationen läkemedel (antidepressiv medicin, ssri-preparat) och KBT-behandling är vanlig.

För att få vård kan du kontakta din vårdcentral som kan remittera vidare till specialistmottagning vid behov. Det finns också internetbaserad KBT-behandling för OCD, läs mer här.