För den som lider av psykisk ohälsa kan det ibland vara svårt att klara av sin skolgång, men det finns hjälp att få. På de här sidorna har vi samlat information om vilket stöd man har rätt till i grundskola, gymnasium och högskola.

Du kan också hitta informationen i vår skolfolder.