Jobbtorg

För dig som har försörjningsstöd från en stadsdelsförvaltning inom Stockholms stad, eller om du är mellan 16-29 år och står utanför utbildning och arbetsliv, finns möjlighet att få hjälp att hitta ett jobb genom Jobbtorg Stockholm. Jobbtorget erbjuder stöd och coachning till med målet att du ska få ett jobb.

Jobbtorg Stockholm erbjuder hjälp med till exempel rådgivning, arbetsträning, praktik, kortare yrkeskurser och matchning mot jobb inom både näringsliv och Stockholms stad. Personalen vet vilka arbetsgivare som rekryterar, och kan berätta vilka skolor som finns och hur man söker till dem. De som deltar, som kallas aspiranter, får till exempel lära sig hur man lyfter fram det bästa hos sig själv, lära sig bättre svenska om det behövs eller lära sig mer om något särskilt yrke.

Du som har försörjningsstöd kommer i kontakt med jobbtorg via din handläggare på stadsdelsförvaltningen. Du som är 16-29 år kan kontakta jobbtorget direkt.

Du kan läsa mer om jobbtorgen här: Jobbtorg Stockholm

 

Alfa

Alfa stöttar dig som har en långvarig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa – som exempelvis tvångssyndrom – till arbete och studier. Alfa erbjuder individuellt stöd enligt Individual Placement and Support, IPS-metoden, till dig som vill finna, få och behålla ett arbete eller en studieplats. Det kostar ingenting.

På Alfa får du en jobbcoach som du har kontakt med under hela processen från kartläggning till jobbsök. Det gäller även under eventuell praktik och när du har fått arbete.

På Alfa finns även möjligheterna att träffa studievägledare, hälsocoach och Peer Supporter (person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning).

Till Alfa är du välkommen om du:

  • har en långvarig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa
  • är intresserad av att komma ut i arbete eller studier
  • är mellan 18 och 64 år
  • bor i Stockholms stad
  • har en pågående vårdkontakt inom specialistpsykiatrin

Från och med den 1 juli 2023 är vi en biståndsbedömd insats och personer kan med beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) få stöd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001 : 453).

Läs mer om Alfa här: Alfa Stockholms stad