Vision

 • Alla med OCD och närliggande diagnoser får snabb och säker hjälp

Mål

Att leva med OCD
 • Ingen skam kring OCD, en holistisk syn på människan där sjukdomen bara är en liten del
 • Öppenhet kring OCD och relaterade tillstånd
 • Snabb och säker utredning och diagnostik
 • Effektiv och säker behandling
 • Uppföljning och säker övergång till egenvård
 • Ingen med OCD lever i isolering
 • Ingen som vill studera ska hindras av sin OCD
 • Den som kan arbeta ska ha rätt till arbete eftersom det är både rehabiliterande och förebyggande
 • Inga anhöriga ska behöva stå maktlösa för att den sjuka inte har hjälp
Kunskap och kunskapsspridning
 • Mer forskning om OCD och relaterade sjukdomar
 • God kunskap om OCD-relaterade sjukdomar, i föreningen och i samhället i stort
 • Etablerad och god kunskap om OCD i skola och arbetsliv
 • En förstärkt skolhälsovård
 • En förstärkt primärvård (första linjen) med legitimerade psykologer och kuratorer
Internt i föreningen
 • Fler medlemmar i OCD-förbundet och fler aktiva medlemmar i OCD-föreningen Stockholm
 • Fler lokalföreningar i Stockholms län

Metoder – aktiviteter

 • Intressepolitiskt arbete mot politiken
 • Intressepolitiskt arbete i kommuner och landsting
 • Samarbeten i NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) Stockholms län, HSO (Handikappförbunden) Stockholms stad och HSO Stockholms län
 • En attraktiv, informativ och uppdaterad hemsida
 • Föreningens medlemmar deltar i forskning om OCD-relaterade sjukdomar
 • Information på skolor och utbildningar
 • Information i vården och socialpsykiatrin
 • Medlemsaktiviteter som stödgrupper, föreläsningar m m
 • Barn- och ungdomsaktiviteter