En föreläsning om livet som småbarnsförälder, en intensiv jobbkarriär, stora husrenoveringar och arbetet med att bli fri från tvång. Hur något negativt blev till något positivt genom familjens stöd, egna drivkrafter och KBT-behandling. Att lära sig ignorera mobbaren i huvudet.

Föreläsning av Thomas Jordenäs i samband med föreningens årsmöte. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

        Bild: Thomas Jordenäs