Har du tvångssyndrom och är intresserad av att förbättra dina levnadsvanor? Nu finns chans att delta i en studie vid Karolinska Institutet! I studien erbjuds deltagarna gruppträffar och träning för att på sikt minska risken för olika hälsoproblem.

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en livsstilsintervention anpassad för personer med tvångssyndrom för att minska riskfaktorer för t.ex. hjärtkärlsjukdomar och diabetes typ 2. I studien arbetar man med områden som fysisk aktivitet, kost och alkohol- och tobaksanvändning.

För att delta behöver du vara minst 18 år, ha diagnos tvångssyndrom och uppleva problem med ohälsosamma levnadsvanor eller fysisk hälsa (t.ex. fysisk inaktivitet, rökning, ohälsosam kost, högt blodtryck eller högt kolesterol).

Livsstilsinterventionen pågår under 12 veckor och omfattar gruppträffar kring levnadsvanor och gruppträningspass vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

För anmälan och mer information, kontakta Anna Holmberg, leg. psykolog och studiekoordinator, mail anna.holmberg.2@ki.se eller telefon 08-123 39 105.

Du kan läsa mer om studien här: Studieinformation LIFT