Kurs i självmedkänsla

 En digital kurs för medlemmar där du lär dig att praktisera självmedkänsla i vardagen. Självmedkänsla innebär att inte värdera sig själv som bra eller dålig, utan att acceptera sig själv som man är. Det handlar också om att behandla sig själv med samma vänlighet och medkänsla som vi skulle visa en god vän. 

Läs mer »

Program våren 2023

Nu är programmet för våren 2023 klart! Under våren kommer vi bland annat erbjuda en kurs i självmedkänsla, en stöd/samtalsgrupp med fokus på tvångssyndrom, föreläsningar och många olika träffar med teman kring de olika diagnoserna inom OCD-spektrumet. Några ord från vår ordförande Kela Dahlén:

Läs mer »

Stödsamtal vardagar kl 11.00 – 16.00

Stödsamtal
Under vardagar mellan 11-16 har du möjlighet att bolla frågor kring behandling, samhällets stöd eller strategier i vardagen.
Stödsamtalen är rådgivande, vi bedriver ingen behandling.
Ring 08-669 3039 för att tala med oss eller för att boka in ett personligt besök.

Läs mer »

Digital café- och samtalskväll


Välkommen till digital café- och samtalskväll!

Lättsamt sätt att umgås där vi fikar samtidigt som vi pratar om livet med OCD eller andra
relaterade diagnoser, relationer, arbete och annat som kan dyka upp.
Både personer med egen diagnos och anhöriga är välkomna. Ledare med erfarenhet av OCD finns på plats.

Läs mer »