BDD-kväll 7 november

Får du återkommande oro och ångest över hur de ser ut? Känner du dig tvingad att dölja och korrigera sådant som du upplever är fel i ditt utseende? Om det här blir ett hinder i vardagen för dig kan det vara så att du har body dysmorphic disorder, BDD.

Läs mer »

Föreläsning om PANS 24 oktober

Känner du till diagnosen PANS? Det är en sjukdom som kan ge symptom av såväl tvångstankar, ätstörningar som psykos, men orsakas av allt att döma av en infektion. Behandling sker bland annat med antiinflammatorisk, infektionsbekämpande eller immunologisk behandling.

Läs mer »