Mycket forskning pågår med beröring på tvångssyndrom och psykisk hälsa. Här listar vi aktuella studier som söker deltagare – ta chansen att få hjälp utan att behöva stå i vårdkö och bidra till att utveckla kunskaperna om tvångssyndrom!

 

 

  • Karolinska instötte söker deltagare till studien om förbättrade levnadsvanor för personer med OCD. Studiedeltagarna erbjuds gruppträning och samtal vid Karolinska i Huddinge. UPPDATERING: Inga fler deltagare tas in i studien.

 

  • Karolinska institutet söker deltagre till studien om internetförmedlad terapi för tvångstankar med tabutema, t.ex. rädsla att skada andra, rädsla att vara pedofil etc. UPPDATERING: Inga fler deltagare tas in i studien.
  • Stockholms universitet söker deltagare till en studie som rör unga som fått heldygnsvård inom BUP. Studien syftar till att undersöka vad som främjar en återhämtningsprocess. Man vill intervjua både unga och föräldrar, du kan läsa mer här: Info till föräldrar om studien