Våga Fråga är en självmordsförebyggande utbildning framtagen av Suicide Zero. Tillsammans med Suicide Zero håller OCD-föreningen en föreläsning för intresserade medlemmar och andra.

Föreläsningen syftar till att förebygga självmord och ger åhörarna verktyg för att kunna agera om någon i närheten verkar må dåligt. Du får samtalsverktyg som gör att du känner dig tryggare i att prata med en annan människa om svåra frågor. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll:

  • Fakta och myter om självmord
  • Livsomställningar innebär en risk – reagera på dem
  • Varningssignaler att uppmärksamma
  • Viktigt att förmedla hopp
  • BÖRS (Bekräfta, Öppna (frågor), Reflektera, Sammanfatta)
  • Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
  • Lotsa rätt – hänvisa inte vidare

Föreläsningen är kostnadsfri och vi välkomnar både medlemmar och andra intresserade.

  • När? 17 november kl. 18.30-20.00
  • Var? Digitalt via zoom
  • Anmälan? Mejla info@ocdstockholm.se senast 16 november

För den som är intresserad kommer vi också anordna ett uppföljningstillfälle 23 november där det finns möjlighet till reflektion och att i små grupper göra övningar och samtalsträning. Separat anmälan för detta tillfälle.

Suicide Zero är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som arbetar för at minska självmorden i Sverige. Arbetet sker genom att öka kunskapen om självmord, minska stigmat kring psykisk ohälsa, bilda opinion och påverka beslutsfattare.