En fungerande skolgång kan vara en friskvårdsfaktor, men hur får man till en bra skolmiljö för ett barn med OCD? För vissa kan det vara svårt att koncentrera sig, andra kan ha svårt med vissa platser eller lektioner i skolan och för andra kan det vara svårt att över huvud taget komma iväg till skolan. På denna tematräff får du höra mer om hur man kan hantera OCD i skolan.

Therese Netzell, lärare och tidigare kurshandledare för OCD-förbundets utbildning ”Se OCD i skolan” berättar hur skolan kan stötta elever med tvångsbeteende och hur anhöriga kan vara delaktiga i skolarbetet hemifrån. Therese kommer dela med sig av konkreta exempel utifrån egna erfarenheter.

Träffen är gratis och det kommer finnas utrymme för egna frågor. Såväl medlemmar som andra intresserade är välkomna. Föreningen bjuder på fika!

 

UPPDATERING! Vi måste tyvärr skjuta upp denna träff, vi återkommer med nytt datum!