Svenska OCD-förbundet genomför just nu en enkätundersökning och vi hoppas att du vill delta. Dina svar ger oss en bättre bild av hur det är att leva med ocd i Sverige idag.

Svenska OCD-förbundet genomför under hösten  en enkätundersökning för personer över 18 år, som har någon av diagnoserna inom OCD-spektrumet: tvångssyndrom (OCD), dysmorfofobi (BDD), samlarsyndrom, trichotillomani eller dermatillomani.  Enkäten ska bidrar till att ge en klarare bild av hur personer med ocd och/eller ett relaterat syndrom upplever sin livsituation, hälsa samt mötet med hälso- och sjukvården.

Full anonymitet utlovas
Vi använder oss av ett enkätverktyg från företaget Questback som garanterar fullständig anonymitet för samtliga deltagare i undersökningarna. För mer information, se faktaruta.

Hjälp oss att påverka
Med hjälp av ny kunskap kan vi lättare påverka beslutsfattare inom till exempel vård och skola. Dina svar bidrar också till att vi i förbundet får mer erfarenhet, och kan sprida information vidare på vår webbsida och medlemstidning.

Besvara enkäten

Du kommer till enkäten här: webbenkät OCD-förbundet