Karolinska institutet genomför just nu en undersökning om hur vanligt det är hos nyblivna föräldrar att emellanåt få jobbiga påträngande tankar kring t.ex. att man ska skada sitt barn på olika sätt. De vill undersöka oönskade tankar som upplevs som främmande och som man aldrig skulle vilja agera på.

Om du är minst 18 år och är förälder till ett barn som är under 3 år får du gärna svara på en enkät, oavsett om du har upplevt jobbiga föräldratankar eller inte.

Mer information och länk till enkäten hittar du här: jobbigatankar.se