BIP (barninternetprojektet) OCD arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för barn och ungdomar med tvångssyndrom. Just nu pågår ett forskningsprojekt som utvärderar hur internetförmedlad KBT för barn och ungdomar i åldern 7 – 17 år fungerar jämfört med KBT ansikte-mot-ansikte på en mottagning. Innehållet är detsamma i båda behandlingarna. Skillnaden är att man i internet-KBT loggar in på en internetsida och arbetar hemifrån med behandlingen. Man får se filmer, läsa texter, göra övningar och har kontakt med sin behandlare över internet. Barn/ungdom och föräldrar har var sin inloggning och jobbar parallellt med behandlingen.

Deltagare till studien rekryteras framför allt via remiss till BUP OCD & relaterade tillstånd i Stockholm och BUP Specialmottagning i Göteborg. Det går att läsa mer om BIP OCD på www.bup.se/bip där det också finns kontaktuppgifter till projektet.