Stödsamtal
Under vardagar mellan 11-16 har du möjlighet att bolla frågor kring behandling, samhällets stöd eller strategier i vardagen.
Stödsamtalen är rådgivande, vi bedriver ingen behandling.
Ring 08-669 3039 för att tala med oss eller för att boka in ett personligt besök.