OCD-föreningen kommer under våren hålla en gemensam stödgrupp för dig som har egen erfarenhet av OCD eller dig som har en  anhörig med OCD. I stödgruppen får du ökad kunskap om OCD och behandling, och du får träffa andra med liknande erfarenheter. Målet är att informera, motivera och stärka deltagarna.

Stödgruppen träffas på tisdagkvällar 18.00 – 20.30, med start 19 mars. För att skapa förutsättningar för bra dialog inom gruppen är deltagarantalet begränsat. Kursavgiften är 300 kronor (150 kronor för arbetslösa och studerande).

Är du intresserad av att delta anmäler du dig till info@ocdstockholm.se eller 08-669 3039.