Brukarföreningen, en av medlemsorganisationerna i NSPH Sthlm, kommer efter den 30 juni stå utan lokaler. Brukarföreningen vänder sig till personer som använder narkotika och verkar bland annat för frivillighet i vård och rehabilitering. Deras dagliga öppet-hus-verksamhet och övriga stöd till medlemmar har årligen 5 000 besökare, men verksamheten är nu hotad.

Läs mer i NSPH Stockholms läns öppna brev till region- och kommunpolitiker: Öppet brev – Brukarföreningen från NSPH Stockholms län