PÅGÅENDE STUDIER


Livsstilsintervention vid tvångssyndrom

I studien erbjuds deltagarna stöd för att förändra sina levnadsvanor. Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en livsstilsintervention anpassad för personer med tvångssyndrom för att minska riskfaktorer för t.ex. hjärtkärlsjukdomar och diabetes typ 2. Syftet är att förbättra deltagarnas levnadsvanor för att därigenom på sikt minska risken för olika vanliga hälsoproblem. I studien arbetar man med områden som fysisk aktivitet, kost och alkohol- och tobaksanvändning.

För att delta behöver du vara minst 18 år, ha diagnos tvångssyndrom och uppleva problem med ohälsosamma levnadsvanor eller fysisk hälsa (t.ex. fysisk inaktivitet, rökning, ohälsosam kost, högt blodtryck eller högt kolesterol).

Livsstilsinterventionen pågår under 12 veckor och omfattar gruppträffar kring levnadsvanor och gruppträningspass vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

För anmälan och mer information, kontakta Anna Holmberg, leg. psykolog och studiekoordinator, mail anna.holmberg.2@ki.se eller telefon 08-123 39 105.

Du kan läsa mer om studien här: Studieinformation LIFT


Kombinationsbehandling av samlarsyndrom

I studien erbjuds personer med samlarproblematik en kombinerad behandling bestående av kognitiv beteendeterapi i grupp och därefter boendestöd. För att delta i studien behöver du:

  • vara minst 18 år
  • bo i Stockholms län
  • ha samlarsyndrom (fastställd diagnos är inte ett krav, misstänker du att du har samlarsyndrom är du välkommen att ansöka om deltagande i studien)

Behandlingen sker vid Huddinge sjukhus och i ditt hem. Forskningsstudien leds av Karolinska Institutet i samarbete med Region Stockholm och Stockholms stad. Du kan läsa mer om studien och hur du gör för att anmäla dig på webbsidan samlarsyndrom.se