PÅGÅENDE STUDIER 

 

  • Karolinska Institutet söker deltagare till en studie som prövar förebyggande insatser i familjer där det finns OCD sedan tidigare eller där barnet har egna milda symtom på OCD. För att delta i studien ska du vara förälder till ett barn mellan 5-12 år. Läs mer om studien och hur du anmäler dig här: https://egenvard.webcbt.se/registration/31883/info

 

  • Stockholms universitet söker deltagare till en studie som rör unga som fått heldygnsvård inom BUP. Studien syftar till att undersöka vad som främjar en återhämtningsprocess. Man vill intervjua både unga och föräldrar, du kan läsa mer här: Info till föräldrar om studien

 

 

  • Karolinska Institutet genomför en studie i samarbete med Region Stockholm och Stockholms stad där personer med samlarproblematik erbjuds en kombinerad behandling bestående av kognitiv beteendeterapi i grupp och därefter boendestöd. För att delta i studien behöver du vara minst 18 år, bo i Stockholms län och ha samlarproblematik. Du kan läsa mer om studien och hur du gör för att anmäla dig på webbsidan samlarsyndrom.se