Samarbeten

OCD-föreningen Stockholms län ingår i

OCD-föreningen Stockholms län samarbetar med

 

Projekt

Pågående projekt

  • Informationskampanj BDD. Medel beviljade från Stockholms stod inom ramen för ”Uppdrag psykisk hälsa”. Uppsökande och informerande verksamhet om Body Dysmorphic Disorder, BDD, riktat mot elevhälsoteamen i gymnasie- och högstadieskolor inom Stockholms stad.

Avslutade projekt

  • Uppsökande verksamhet i förorterna. Medel beviljade från Stockholms stad inom ramen för ”Uppdrag psykisk hälsa”. Föreläsningsserie om OCD i samarbete med BUP-OCD samt Studieförbundet Vuxenskolan.
  • Att få och behålla jobb, trots tvångssyndrom. Medel beviljade från Stockholms stads satsning på inflytande.
  • Under 2016 har vi jobbat med vår nya hemsida. Vi har anlitat Wimell Webb http://www.wimellwebb.se/ för att få hjälp att bygga sidan. Medel för detta har kommit från Lagervalls stiftelse som vi sökt genom Stockholms stad.
  • Förbundets Arvsfondsprojekt Djur och Musik kan du läsa om på https://ocdforbundet.se/friskare-med-djur-och-musik/
  • Förbundets Arvsfondsprojekt Mamma jag har blivit knäpp kan du läsa om på http://www.ocdforbundet.se/mamma-jag-har-blivit-knapp