Samarbeten

OCD-föreningen Stockholms län ingår i

OCD-föreningen Stockholms län samarbetar med

 

Projekt

Pågående projekt

  • Uppsökande verksamhet i förorterna. Medel beviljade från Stockholms stad inom ramen för “Uppdrag psykisk hälsa”. Föreläsningsserie om OCD i samarbete med BUP-OCD samt Studieförbundet Vuxenskolan.
  • Att få och behålla jobb, trots tvångssyndrom. Medel beviljade från Stockholms stads satsning på inflytande.

Avslutade projekt