Här hittar du filmupptagningar av några föreläsningar som OCD-föreningen Stockholm anordnat.


Föreläsning om ORS 28 maj 2020

Här kan du ta del av den föreläsning som forskaren Volen Ivanov höll för OCD-föreningen Stockholm om den OCD-relaterade diagnosen Olfactory Reference Syndrome (ORS).

Kortfattat innebär diagnosen en fixering vid föreställningen att man avger en oanständig/stötande kroppslukt. Upptagenheten står inte i proportion till faktisk lukt och leder till lidande och en begränsning av livet, t.ex. genom att den drabbade undviker sociala sammanhang, duschar och byter kläder överdrivet ofta. Tillståndet är fortfarande rätt outforskat.


Föreläsning från Förortsturnén (28 augusti 2019)

Under 2018 och 2019 har OCD-föreningen Stockholm genomfört en rad föreläsningar runt om i Stockholms förorter, med hjälp av finansiering från Uppdrag Psykisk Hälsa.  Temat var unga med tvångssyndrom och under föreläsningen fick åhörarna ta del av personliga berättelser,  fakta kring diagnos och behandling samt anpassningar och strategier i skolan.

  • Kela Dahlén, styrelseledamot i OCD-föreningen Stockholm och Hjärnkollsambassadör, berättar om sin OCD här.
  • Kristina Aspvall, leg psykolog, föreläser om diagnoser inom OCD-spektrumet och behandling med KBT-ERP här.
  • Magdalena Berger, specialpedagog och konsult, föreläser om hur man bemöter elever med tvångssyndrom eller någon annan OCD-spektrumdiagnos här.

Under kvällen föreläste även Joakim Larsen om sin OCD. Vill du ta del av hans berättelse är du välkommen att kontakta info@ocdstockholm.se

 


Föreläsning tema OCD och arbete (28 mars 2019).

Våren 2019 anordnade OCD-föreningen Stockholm en föreläsning om arbete och studier när man har OCD. Föreläsningen riktade sig till anställda inom Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. och syftade till att ge en ökad förståelse för vad tvångssyndrom kan innebära, och hur det kan påverka förmågan att arbeta. Förutom personliga berättelser fick åhörarna också råd om bemötande av klienter med OCD eller annan psykisk ohälsa.

  • Andreas berättar om hur det är att leva med OCD här.
  • Kela berättar om hur det är att leva med OCD här.
  • Magdalena Berger föreläser om hur man kan bemöta och stötta personer med OCD här.