Diagnoskriterier är viktiga för professionens möjlighet att ställa en riktig diagnos och för att sätta in rätt behandling. Men när vi är i den situationen att vi själva eller vår anhöriga undrar om det kanske är tvångssyndrom eller närliggande tillstånd. Då kan personliga berättelser skapa igenkänning och ge ny erfarenhetsbaserad kunskap. Eller att någon just fått en diagnos efter kontakt med vården, då kan personliga berättelser både ge tröst och hopp och göra att vi känner oss mindre ensamma.

Du kan känna igen dig och bli stärkt av någons berättelse och din berättelse kan ge andra tröst och inge hopp. Därför är ditt bidrag värdefullt och vi ser fram emot att sidan ska ha korta berättelser om OCD/tvångssyndrom, BDD, trichotillomani, skinpicking och hoarding. Det är de diagnoser som just nu finns i professionens diagnosmanualer under beteckningen OCD-spektrum. Men medlemmar i OCD-förbundet har ibland även andra diagnoser som Touretteeller Autismspektrum, därför är även de berättelserna viktiga.

Vi välkomnar korta berättelser från dig som själv lever med en eller flera av diagnoserna och från dig som är anhörig eller vän, lärare, arbetskamrat. Du är anonym om du inte själv valt att stå med namn.

Mejla din berättelse till info@ocdstockholm.se

Tack för att du delar med dig!