Projektledare 40% för HÄLSOSPÅRET

– att ge personer med psykisk ohälsa verktyg för att skapa egna hälsosamma levnadsvanor

 

Hälsospåret är ett projekt som under två år finansieras genom Uppdrag Psykisk Hälsa, Stockholms län.

Det första projektåret avslutades den 31 maj 2019. Det andra projektåret skall vara avslutat den 31 maj 2020.

 

Hälsospåret har utvecklats i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirkeln omfattar 10 träffar á 3 studietimmar och behandlar ämnen som sömn, kost, stresshantering, motion etc. Ett antal studiecirkelledare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har utbildats och hittills har sju studiecirklar genomförts. Det unika är att studiecirkelledarna själva har erfarenhet av psykisk ohälsa samt har gått en ledarutbildning i Vuxenskolans regi.

 

Vi söker en person med vana från projektledning eller annan samordnande verksamhet för att koordinera och utveckla verksamheten i samverkan med Vuxenskolan. Önskvärda kvalifikationer är också erfarenhet av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig och av frivilligorganisationer.

 

Du kommer att vara anställd av paraplyorganisationen NSHP Stockholms län, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, som dels är en samarbetsorganisation för patient- brukar- och anhörigföreningar som vill påverka hälso- och sjukvården, dels bedriver flera verksamheter för att stödja människor med psykiska sjukdomar/funktionsnedsättningar.

 

Ansökan med löneanspråk skall mailas senast den 23 sep till Elisabeth Arborelius, ordf i NSPH Stockholms län, elisabeth.arborelius@nsphstockholm.se. Information kan lämnas av nuvarande projektledare Ingrid Lindholm 073-2523447 eller Anita Odell, vice ordf. tel 073-9402024.