Bo Jacobsson har utsetts till ny ordförande för OCD-förbundet. Han är en eldsjäl som är hårt engagerad i att sprida kunskap om OCD och andra neuropsykiatriska diagnoser. Han har ett långt yrkesliv som processingenjör och olika chefsroller inom telekomsektorn i Stockholm bakom sig. Sedan han återvände till Boden har han åtagit sig flera förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i Autism och Aspergerföreningen i Norrbotten och uppdrag i olika samarbetsorgan. Av sin omgivning beskrivs han som synnerligen påläst och mycket omdömesgill; en empatisk person som har god hand med folk. Han är anhörig till en person med OCD.

Vid förbundets stämma i Karlstad utsågs dessutom följande övriga ledamöter i den nya styrelsen:
Gunilla Ekholm, Uppsala
Bengt Olsen, Uppsala
Daniel Svensson, Göteborg
Birgitta Johansson, Umeå
Benny Grönberg, Östra Skåne/Blekinge
Maria Engelbrektson, Göteborg
Anna Fredriksson, Stockholm
Anneli Blomberg, Stockholm

Johan Larsson, Malmö och Dagny Fjällström, Boden utsågs som ersättare i styrelsen.

Styrelsen består av en blandning av personer med egen erfarenhet av OCD och anhöriga.