NSPH, SKL, Nka, och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om anhörigstöd fredagen den 20 oktober 2017 om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Välkommen till ett av höstens mest angelägna seminarier!

Ocd-föreningen Stockholm förmedlar ett antal friplatser. övriga deltagare betalar 700 kronor.

Anmälan

Mejla till info@ocdstockholm eller via telefon till Johanna Persson 08-669 30 39.

Konferensen äger rum på hotell Scandic i Alvik, Gustavslundsvägen 153.

Dagen bjuder på handfasta föreläsningar om verktyg och metoder för anhörigstöd och med senaste nytt om utbildning av kommunala anhörigkonsulenter.

Målgruppen för dagen är personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Kaffe och registrering kl. 9.30 – 10.00

Dagen inleds med en välkomsthälsning av Anki Sandberg, ordförande, NSPH

Programpunkter under dagen:

Anhörigprojektet – lärdomar, material och kunskap från tre års projektarbete

Ingrid Lindholm och Jenny Lindström, från NSPH:s Anhörigprojekt

Nytt inspirationsmaterial

Eva Gustafsson, möjliggörare, Nka

Anhörigperspektiv på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Marie Adolfsson, utbildningsledare, Riksförbundet Attention

Stöd till den som står nära någon med en ätstörning

Fredrika Sandell, projektledare Närståendestöd, Frisk&Fri

Exempel på samverkan med psykiatrianhöriga

Representanter från Nätverket Styrning och Ledning av Psykiatrin

Råd och konkreta tips till anhöriga som lever nära den som inte orkar leva

Ullakarin Nyberg, suicidexpert, ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen

Hur går vi vidare?

Panelsamtal mellan representanter från SKL, Nka och NSPH och dess medlemsförbund