I Läkartidningen intervjuas Sabina Brohede som nyligen disputerat på en doktorsavhandling om dysmorfofobi – BDD (Body Dysmorphic Disorder). Sabina är ST-läkare i barnmedicin och i tidningen finns även en sammanfattning av hennes forskningsstudie. Ur intervjun saxar vi:

– ”Många med BDD har gravt nedsatt livskvalitet, liksom ett handikapp. Men det kan finnas en rädsla att de skulle bli avfärdade om de sökte hjälp. De som drabbas upplever att de har en defekt i sitt utseende som inte är uppenbar för andra. För att få diagnosen BDD måste besvären medföra ett signifikant lidande eller en funktionsnedsättning. Det räcker inte med en allmän upplevelse av att man inte ser tillräckligt bra ut. En person som jag träffade i samband med mina studier hade inte gått ut på tre månader och stod framför spegeln i åtta timmar per dygn. Patienterna som jag intervjuade beskrev överlag att deras liv kändes som att vara i ett fängelse. ”

 

Länk till artikeln i Läkartidningen