Hur kan sundare livsstil göra skillnad för personer med psykisk ohälsa?

NSPH, Hjärnkoll och Akademiskt Primärvårdscentrum (SLL) bjuder in till en heldagskonferens tisdagen den 10 oktober i Landstingshuset, Hantverkargatan 45.

Anmälan

Är du intresserad? Anmäl dig senast 30 september. Föreningen betalar deltagaravgiften för ett begränsat antal deltagare. Icke medlemmar betalar 600 kronor. Mejla info@ocdstockholm.se eller ring Johanna Persson på kansliet 08-669 30 39.

Programpunkter under dagen:

Hälsofrämjande insatser för personer inom socialpsykiatri i Värnamo kommun

Anna Thomsson, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting berättar om en spännande försöksverksamhet. Även medverkan av Nadia Melkstam Fysioterapeut och projektledare kommunalutveckling Jönköpings län och Britt-Marie Wahlund PEER, (person med egen erfarenhet)

 

Matglad-appen, inspiration och hjälp till planering och matlagning

Birgitta Toll, kostekonom och student i Handikappvetenskap berättar om hur
vi använder ny teknik för att inspirera och hjälpa alla som av olika skäl inte kan använda en kokbok.

 

Övervikt och fetma

Sofia Trygg-Lycke, vårdutvecklingsledare (HPÖ), Akademiskt Primärvårdscentrum, berättar om vad vården kan göra och det handlingsprogram som tagits fram.

 

Hur påverkar träning hjärnans funktioner och hälsan?

Anders Hansén, överläkare i psykiatri och författare berättar om de senaste forskningsresultaten kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och hälsan.

Anders har skrivit böckerna ”Hälsa på recept” och ”Hjärnstark”. Han menar att fysisk aktivitet är det viktigaste man kan göra för sin hjärna. Anders ger konkreta tips på hur du ska röra på dig för att få de positiva effekterna – som är så omfattande att man faktiskt kan kalla dem för en mental uppgradering.

Konkreta exempel från verksamheter som arbetar förebyggande och aktivt med fysisk aktivitet för psykospatienter

Jenny Johansson, Norra psykiatrin, presenterar och Lisa Höglund, Psykiatri Sydväst, presenterar nyvunna erfarenheter.

Kan fysisk aktivitet på recept bidra till förbättrad hälsa för personer med psykisk ohälsa och/eller intellektuell funktionsnedsättning?

Inlägg av och Eva Flygare Wallén, projektsamordnare för HPÖ och FaR, Akademiskt Primärvårdcentrum