Nu kan du ta del av den föreläsning som forskaren Volen Ivanov höll för OCD-föreningen Stockholm den 28 maj om den OCD-relaterade diagnosen Olfactory Reference Syndrome (ORS).

Kortfattat innebär diagnosen en fixering vid föreställningen att man avger en oanständig/stötande kroppslukt. Upptagenheten står inte i proportion till faktisk lukt och leder till lidande och en begränsning av livet, t.ex. genom att den drabbade undviker sociala sammanhang, duschar och byter kläder överdrivet ofta. Tillståndet är fortfarande rätt outforskat, men studier tyder på att främst psykoterapi (KBT) men också antidepressiva läkemedel har god effekt. På KI har Volen Ivanov tillsammans med Malin Goude genomfört en studie där totalt 8 personer med ORS genomgått internetförmedlad KBT-behandling med exponeringsövningar och responsprevention, med goda resultat.

Här kan du se föreläsningen: