Välkommen till en föreläsning om ätstörningar i samarrangemang med föreningarna Frisk & Fri samt SANE, där psykologen Fredrika Sandell föreläser om att bemöta, upptäcka och förebygga ätstörningar.

Ätstörning kan innebära att man tänker mycket på sin kropp och vad man äter. Det finns flera typer av ätstörningar och det är inte alltid det syns utanpå. Även tvångssyndrom kan ta sig uttryck i ätstört beteende.

Föreläsningen är gratis och är endast öppen för medlemmar.

Välkomna!