Professor Kerstin Lindblad-Toh vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi inom Uppsala universitet och verksam vid Broad Institute föreläser om sina mångåriga genetiska studier av OCD hos både människor och djur. I studierna har man identifierat flera gener där mutationer är vanligare hos personer med OCD än hos övriga befolkningen.

Föreläsning 7 nov

  • När: 7 september kl. 18.30-20.00
  • Var: Föreningslokalen, Erstagatan 1C, 7 tr
  • Övrigt: Gratis inträde. Enklare fika finns till självkostnadspris.
  • Anmälan: info@ocdstockholm.se eller 08-669 3039 senast den 5 november